Endüstri̇ Mühendi̇sli̇ği̇

Tanıtım

Endüstri mühendisliği karmaşık süreç ve sistemlerin optimizasyonu ile uğraşan mühendislik disiplinidir. Disiplinin ilgilendiği konular insan, makine, malzeme, metot, para, bilgi, çevre gibi bileşenlerden oluşan tümleşik sistemlerin inşası, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Aynı zamanda, matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimleri mühendislik tasarım, metot ve prensipleri ile birleştirerek sistemlerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, davranış ve durumları için tahminlerin üretilmesi ve geliştirilmesi ile ilgilenmektedir.